Jag är legitimerad psykolog med lång erfarenhet. Jag har arbetat sedan 80-talet inom habilitering, socialpsykiatri, beroendevård och andra typer av vård, omsorg och skola. Min inriktning är lösningsorienterad med klientcentrerat fokus.


Jag har en existentiell grund i min syn på samtal och relationer. Det viktiga är att hitta det som skapar mening, och i grunden känns angeläget för var och en. Det kan innebära att hitta styrka och kraft i den egna förmågan, att upptäcka hur man löst
kriser och svårigheter, och hur man kan använda drömmar och visioner på ett konstruktivt vis. Jag arbetar också med handledning och utbildning och är du intresserad av det så ring så berättar jag mer.


Ulf Lager