Familjerådgivning

Ulf Lager

Familjerådgivning


Jag erbjuder familjerådgivning till par och familjer där minst en är skriven i Norrtälje kommun. Den familjerådgivning jag arbetar med bygger på lösningsorienterade tankegångar och på en existentiell grundsyn.


  • Det innebär att jag är noga med, hur knepigt och krisigt det än är, utforska saker som fungerar eller har fungerat.
  • Att fokus ligger på de medvetna val vi alla gör och kan göra.


I samtalen hittar vi konkreta delmål och handlingar som kan leda framåt.


Rådgivningen kan sammanfattas så här:


  • Vi går igen vilka styrkor och förmågor som finns hos er tillsammans och var för sig
  • Vi pratar om de resurser ni har runt om
  • Vi pratar om hur en bra lösning skulle kunna se ut, tillsammans och för var och en
  • Fokus ligger på att få tankar och känslor kring vad vi egentligen vill och kan välja
  • Samtalen brukar upplevas som bra och lättande också för de som inte är vana att prata
  • I kriser och separation kan ett första steg vara att prata om vilka former och vilken lösning var och en vill ha


I familjerådgivningen erbjuder jag också stöd till föräldrar-barn, mellan föräldrar och vuxna barn och bonusfamiljer. Jag har tystnadsplikt och för ingen journal.


Familjerådgivningen kostar 315 kr per samtal.


Jag håller till i Rimbo men kan undantagsvis ses i Norrtälje eller Hallstavik.